เสดจากเล่นคอม จัดผ้าจัดกระเป๋า พรุ่งนี้ออกเดินทางแต่เช้า (เรียนซัมเมอร์)

สัญญากูจะ ตั้งใจเรียน ให้สุดๆ คอยดู

*_*

Advertisements