ถ้ามองเห็นอีกด้านหนึ่งของความคิดก็จะเห็นความเข้าใจ

Advertisements