^^

ปล  อยู่ในช่วงสอบ

ปล2  คร้านอ่านหนังสือ

ปล3  อากาศ(โคตร)ร้อน

ปล4 สอบเสด  ตามแพลนว่าจะไปเกาะไข่  จ ภุเก็ต

:p

Advertisements